Introducerar: 40 Kirgiziska Kvinnor – Från då till nu

För en månad sen blev projektet ”40 Kirgiziska Kvinnor – Från då till nu” (”40 Women of Kyrgyzstan – From Past to Present”) tillgängligt online via vår hemsida. Sedan dess har nyheten om projektet spridits i olika sociala medier och artiklar. Bland annat skrev Osj-baserade Florian Coppenrath en artikel om projektet på tyska och franska, men trots att den ursprungliga målgruppen var svensk allmänhet har material på svenska uteblivit. Detta ska vi ändra på från och med idag!

Den här texten kommer ge en introduktion till projektet och dess olika kanaler. Här kommer vi att ta upp projektets ursprung, process och syften. Därefter kommer en kort beskrivning av projektsidan, närvaron på sociala medier, och till sist kommer vi att avsluta med projektets framtid – vilket kan inkludera dig! Vi erbjuder nämligen gratis presentationer och workshops av både projektet och ämnen som det relaterar till. Har du frågor om kvinnors rättigheter eller kanske bara vill få en fördjupning av projektet som sådant? Boka oss till din verksamhet – vi besöker allt från skolor till mässor och bokklubbar! Läs mer om alla olika sätt att bli involverad längst ner i texten!

Den 6 september 2016 reste Isabelle Persson tillsammans med Josefin Åström till Kirgizistan för att spendera 4 månader där som utlandsbaserade praktikanter. I deras uppdrag ingick möjligheten att få skapa något eget, som kombinerade personliga intressen och arbete och därmed skulle bli något lustfyllt. Efter att ha förundrats av de flertaliga monument tillägnade kvinnor i Bishkek, Kirgizistans huvudstad, bestämde Isabelle sig för att detta är något värt att veta mer om, men hur? Inte förrän månaden efter hade en överskådlig projektidé skapats, och efter att ha fått klartecken av Centralasiengrupperna satte Isabelle igång med sin forskning. Idag har vi resultatet – 40 stycken profiler bestående av text och bild på kvinnor som har verkat i det kirgiziska samhället då och nu.

Utgångspunkten var att detta skapades för en svensk målgrupp med relativt liten kunskap om Centralasien för att nyansera den svenska bilden av kvinnor i vad som ofta kallas ”utvecklingsländer” – att Kirgizistans befolkning till största del är muslimer, gör projektets syfte ännu mer relevant i ett alltmer främlingsfientligt och islamofobiskt Sverige. I dagsläget har projektets målgrupp och syfte utökats. Utöver ovanstående hoppas projektets grundare på att det också kan främja en process där kirgiziska kvinnor omvärderas till minnesvärda i den nationella historieskrivningen. Men viktigast av allt är projektets potential att vara en källa till inspiration för tjejer och flickor i Kirgizistan och andra länder, inklusive Sverige.

På grund av dessa spridda målgrupper blev huvudspråket för projektet engelska, även om det vore önskvärt att det blev tillgängligt på svenska, kirgiziska och ryska för att lättare nå ut till alla relevanta grupper. Tills dess bidrar förhoppningsvis de vackra visuella porträtten, skapade av Timothy Örbom, till nyfikenhet och motivation till att undersöka kirgizisk kvinnohistoria på egen hand!

Nyckelordet för urvalet av dessa fyrtio kvinnor är mångfald. Med den äldsta kvinnan född 1811 och den yngsta född 1996 är spridningen stor i tidsålder, men också i etnicitet, möjlighet och födelseplats inom Kirgizistans gränser. Kvinnorna har även arbetat inom olika sfärer och nivåer, och skiljer sig även i hur välkända alternativt okända de är för den kirgiziska allmänheten. Bland de fyrtio inkluderas en mängd uppehällen; från bönder till politiska ledare, från operasångerskor till atleter, från lokala civilsamhällesaktörer till internationella. Alla fyrtio profiler är tillgängliga via projektsidan ”40 Portraits and Presentations” – det är bara att klicka på namnet för att komma in på profilen vilket inkluderar text och bild!

Projektet finns även på sociala medier, där det just nu pågår en kampanj där en kvinna i veckan lyfts fram för följarna. Detta är ett enklare sätt att ta del av innehållet på ett sätt som lyfter fram de visuella elementen av projektet. På Facebook delas även nyheter i relation till kvinnors rättigheter och kvinnohistoria världen över, samt förslag på evenemang eller en inblick bakom kulisserna. På Instagram, där det visuella alltid står i fokus, delas korta fakta om kvinnors rättigheter i Centralasien och Norden för den som vill lära sig mer på detta sätt. Klicka på hyperlänkarna inbäddade i orden Instagram och Facebook eller hitta oss via namnet @40WomenofKyrgyzstan på dessa medier!

Kärnteamet består av Isabelle Persson som projektkoordinator, Timothy Örbom som illustratör, Ameli Frostell som grafisk designer och webbansvarig, samt Gustaf Sörnmo som representant för Centralasiengruppernas styrelse, vilken har gjort detta projekt möjligt överhuvudtaget! Dessutom hoppas vi på att i framtiden få en utökning från kirgiziskt håll för att kunna arbeta mer gentemot de kirgiziska målgrupperna. Projektets möjligheter håller på att begrundas och vi hoppas på att det i framtiden ska kunna erbjudas på fler språk men även i andra former så som fysiska material, till exempel en publikation, affischer eller klistermärken. Om du har idéer, feedback eller ett intresse av att engagera dig i något vi hittills nämnt är det bara att kontakta oss!

I övrigt erbjuder vi som sagt föreläsningar, workshops eller presentationer av projektet och relaterade ämnen. Vi rör oss främst i Skåne då Centralasiengrupperna är baserade i Malmö, och format, tid och fokus går att diskutera fram i dialog. Isabelle Persson är den som först och främst håller i dessa pass, och hon kan hålla dem både på svenska och engelska beroende på vad som önskas. Det går också att diskutera fram potentiella utställningar och dylikt av materialet som inkluderas i projektet, och vi tar gärna emot tips på artiklar och evenemang som är relevanta. Sammanfattat finns där många sätt att intressera sig för och eventuellt fördjupa sig i projektet! Än är framtiden inte satt i sten, vilket erbjuder utrymme för förbättring och kreativitet. Och om du bara är intresserad av att hålla dig uppdaterad rekommenderar vi att du följer oss på Facebook!

Har du några frågor eller kommentarer rörande projektet? Gör din röst hörd här!

Tack till alla som på olika sätt bidragit till projektet! Timothy Örbom som på sin fritid har tagit fram de färgglada porträtten! Ameli Frostell som delat med sig av sina webbkunskaper! Rachael Maher och Kelly Oberlin som korrläst alla engelska texter! Florian Coppenrath som skrivit om oss till Novastan! Centralasiengrupperna som gett den ursprungliga möjligheten till projektet! Kirgiziska vänner och kollegor som bidragit med feedback på innehållet! Och många fler! Tack!

Isabelle Persson