Årsmöte och dokument

Vi välkomnar medlemmar och vänner till Centralasiengruppernas  årsmöte online den 20 mars 2021 kl. 09:00. Årsmötet kommer att bestå av en presentation av CAGs arbete under år 2020, inklusive ekonomi, aktivitetsplan, val av nya styrelseledamöter och ordförande samt avtackning av några av våra styrelseledamöter. (Se agendan för mer information) En Jitisi-länk kommer att delas närmare mötesdatumet. Övriga dokument hittas här: Annual Meeting Agenda Årsredovisning CAG 2020 Valberedingens förslag Nominating Committee proposal 2021 2022...