Centralasiengrupperna söker nu tre praktikanter som under hösten vill arbeta med genus/kvinnors rättigheter hos en av våra partnerorganisationer i Kirgizistan

Centralasiengrupperna (CAG) är en ideell, volontärdriven organisation som är baserad i Malmö. Vi verkar huvudsakligen i postsovjetiska Centralasien inom tematiska områden som mänskliga rättigheter, konflikthantering, ungdomsfrågor, genus/HBTQ och miljö/klimat, men har också projekt i Sverige. En stor del av vårt arbete innebär kapacitetsstärkande aktiviteter för partnerorganisationer i Centralasien. Vi söker nu tre praktikanter som vill arbeta med utbildningsinsatser och metodutveckling kopplat till genus/tjejers rättigheter hos en av våra partnerorganisationer i Kirgizistan. Praktiken är ca 5 månader lång med åtminstone 4 månaders placering i Osj i södra Kirgizistan. Där kommer du och din medpraktikant arbeta tillsammans med lokalanställd personal och...

Centralasiengrupperna söker två styrelseledamöter

Centralasiengrupperna är en ideell organisation vars målsättning är att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås. Vårt geografiska fokus ligger på regionen Centralasien, i bemärkelsen de fem postsovjetiska republikerna Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Centralasiengruppernas kärnverksamhet består av långsiktigt solidaritetsarbete, utbytesprogram, utbildningar och organisationsutveckling, som sker i nära samarbete med civilsamhället i Centralasien. I nuläget verkar vi främst inom fyra verksamhetsområden: Ungas demokratiska organisering, Genus, Konflikttransformering samt Miljö och klimat. I Sverige arbetar Centralasiengrupperna främst med informations- och påverkansarbete. Centralasiengrupperna söker...