Om Centralasiengrupperna

Centralasiengrupperna har funnits i nätverksform sedan 2009 och formaliserades som organisation under 2012, med huvudsäte i Malmö. Vi är inriktade på regionen Centralasien i bemärkelse de fem postsovjetiska republikerna Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Fram till 2013 arbetade vi uteslutande i Kirgizistan men har idag breddat verksamheten till att inkludera övriga centralasiatiska länder. Vi har också lokala verksamheter och projekt i Sverige, samt partners i andra postsovjetiska länder.

Vårt övergripande syfte är att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås. Utifrån syftet har vi valt att arbeta inom fyra tematiska verksamhetsområden:

  1. Ungas demokratiska organisering
  2. Genus och kvinnors/tjejers rättigheter
  3. Konflikttransformering
  4. Miljö och klimat

Centralasiengrupperna har ambitionen att fungera som en  plattform för personer som vill engagera sig i frågor kopplade till regionen – är du intresserad av att bli aktiv finns det alltså stora möjligheter att utveckla och skapa projekt hos oss! Detta gäller huvudsakligen satsningar inom ovanstående tematiska områden, men även andra idéer och förslag är varmt välkomna.

Hör gärna av dig till info@centralasien.org om du vill komma i kontakt med oss.