Bli medlem

Centralasiengrupperna är en medlemsbaserad organisation som strävar efter att växa som rörelse och inkludera fler aktiva medlemmar.

Medlemskap är både ett sätt att stötta CAG ekonomiskt och bli mer involverad i organisationen. Genom att bli medlem i CAG gör du det möjligt för oss att stödja människors och civilsamhällets kamp för demokrati och rättigheter i postsovjetiska Centralasien. Som medlem får du utöver rösträtt på årsmötet, en fysisk kopia av verksamhetsberättelsen, löpande uppdateringar från vår verksamhet i regionen, inbjudningar till diverse evenemang och annat spännande!

Medlemsavgiften betalas via autogiro på månadsbasis, vilket både är smidigt för dig och en bra lösning för oss då du bidrar till verksamheten på ett långsiktigt sätt. Inom CAG används alltid obundna intäkter som medlemsavgifter för direkta kostnader i våra projekt och samarbeten i Centralasien, inte administration i Sverige. Medlemsavgiften ligger på minimum 25 kr i månaden.

Bli medlem idag!