Ungas demokratiska organisering

cag_web_icon_ungas_01-01

Länderna i Centralasien är i regel toppstyrda hierarkiska samhällen där invånare och civilssamhälle har ett litet inflytande i det politiska systemet. På grund av den åldershierarkiska uppbyggnaden av samhällena i regionen så hörs ungas röster sällan och ett ungdomsperspektiv ligger nästan aldrig till grund för de beslut som påverkar ungas egna liv och framtid. Dessutom präglas de centralasiatiska samhällena av andra strukturella hinder, där etnisk tillhörighet, klass och social status avgör ens möjligheter att själv besluta över sitt liv.

I till exempel Kirgizistan – ofta porträtterad som en demokratisk oas i jämförelse med sina grannländer – finns flera faktorer som kraftigt begränsar ungas aktiva och meningsfulla deltagande i civilsamhället. På grund av bristande kunskap, påverkanskanaler och en korrupt stat, finns det bland ungdomar en upplevd och faktisk brist på möjligheter att förändra sin egen situation och göra anspråk på mänskliga och demokratiska rättigheter. Även om det finns många ungdomsorganisationer i landet, så återspeglar dessa ofta samma hierarkiska, diskriminerande och exkluderande strukturer som dominerar samhället i stort. Att vara volontär eller aktivist i dessa sammanhang reduceras ofta till passivt deltagande i aktiviteter, medan meningsfullt deltagande baserat på ungas egna situation och behov uteblir.

Några av CAGs insatser

  • Organisationsutveckling med ungdomsorganisationerna Novi Ritm, Youth of Osh mfl i södra Kirgizistan
  •  Stöd till uppbyggnad och uppstart av unikt aktivitetscenter för unga personer i Osj
  •  Utbildningar och workshops i på landsbygden i Kirgizistan, bl.a. Aravan, Nookat, Kara-suu, Uzgen, Tynylykyn och Suzak.
  •  Flerårigt utbytesprogram med aktivister från Kirgizistan, Tadzjikistan, Ryssland, Turkiet, Sverige mm
  •  Medverkan i kampanjer, konferenser och påverkansarbete kopplat till ungas rättigheter i regionen
  •  Forskning och publikation om barnmisshandel i södra Kirgizistan