Folkrörelser hotas när regeringen reformerar biståndet

Folkrörelser hotas när regeringen reformerar biståndet Just nu pågår en attack mot dig och mig, mot folkrörelsen i Sverige. Tidöregeringen vill minska svenska frivilligorganisationers roll i biståndsarbetet. Det skulle få förödande konsekvenser för människor runtom i världen. Civilsamhället i Sverige hotas med kraftigt reducerade statliga resurser till studieförbund, folkhögskolor, kulturverksamhet och nu även folkrörelsebiståndet. Svenskt bistånd är erkänt högkvalitativt och i decennier har svenska civilsamhällesorganisationer och folkrörelser spelat en central roll i arbetet. Nu föreslår regeringen att Sida tar över folkrörelsebiståndet, vilket skulle begränsa civilsamhällets roll och underminera den folkliga förankringen för det svenska bistånd som vi har idag....