Genus/HBTQ+

cag_web_icons_01-04

Kvinnors och tjejers rättigheter

Kvinnor och flickors rättigheter är begränsade i alla länder i Centralasien, och det är inte självklart att kvinnor behandlas jämlikt eller själva får bestämma över sina liv. Istället styrs familjen och samhället i stort av könshierarkier. Det manifesterar sig bland annat i utbrett våld mot kvinnor och skarpa könsnormer som präglar och strukturerar det dagliga livet. Trots att flera av länderna i regionen har ratificerat bland annat CEDAW och Peking-deklarationen diskrimineras fortfarande kvinnor både i den privata och i den offentliga sfären. Det är inte ovanligt att unga flickor blir övertalade att gifta sig med någon som de inte känner, eller ännu värre, blir brudkidnappade och därefter tvingas att gifta sig med sin kidnappare. Många som gifter sig i ung ålder stängs ute från många möjligheter senare i livet, såsom att fortsätta studera eller att jobba.

I Kirgizistan, där Centralasiengrupperna har flera års erfarenhet av att jobba med lokala kvinnorättsaktivister, växer inte bara våldet mot kvinnor utan också en acceptans och normalisering av våldet hos allmänheten. En överhängande del av landets kvinnor har blivit utsatta för någon form av våld. Uppgiften om antalet är osäker eftersom det finns ett stort mörkertal. Våld i hemmet ses ofta som en familjeangelägenhet och bara en bråkdel av fallen som anmäls till polisen leder till fällande domar. Trots förbättrade lagar och hårdare straff mot exempelvis brudkidnappning sker det åtminstone 12.000 kidnappningar per år, av vilka 700 rapporteras till polisen[1]. Även i det politiska rummet finns det stora ojämlikheter. Kirgizistan har en miniminivå för hur många kvinnor som ska sitta i parlamentet (30 %), men om en kvinna hoppar av är det nästa person på listan som kommer in, vilket nästan alltid är en man. Detta förstärker ytterligare den klena politiska viljan och de patriarkala värderingarna bland lokalsamhällen och beslutsfattarnas ointresse att göra något för att förbättra kvinnors rättigheter.

Några av CAGs insatser

  • Institutionellt stöd till aktivistgrupperna Girl Activists of Kyrgyzstan och Bishkek Feminist Initiatives mfl
  • Utbildningar i samarbete med lokala partners i södra Kirgizstan som riktat sig till unga kvinnor
  • Medverkan i kampanjer som Stop Street Harassment och UNiTE To End Violence Against Women
  • Omfattande projekt om FN:s säkerhetsresolution 1325 i Kirgizistan

[1] http://www.rferl.org/content/bride-kidnapping-in-kyrgyzstan/25403604.html

HBTQ+

I samtliga centralasiatiska länder är HBTQ-personer en mycket utsatt grupp som dagligen utsätts för diskriminering, stigmatisering och våld. En överväldigande majoritet väljer att dölja sin sexualitet och/eller könsidentitet för omgivningen – även för sin familj – för att undvika hot, trakasserier och våld. Lagligt skydd för HBTQ-personers rättigheter är starkt begränsade i hela regionen jämfört med andra delar av världen. Exempelvis är samkönade sexuella förbindelser kriminaliserade i Uzbekistan och Turkmenistan, med flera års fängelse som straff. Vanligtvis utdöms dock inte straffet utan lagen används snarare för att utpressa och trakassera HBTQ-personer.

I Kazakstan, Kirgizistan och Tadzjikistan finns inte motsvarande lagstiftning, men trots det förekommer mycket höga nivåer av homo-/transfobi hos befolkning, politiker och myndigheter. Polisbrutalitet är utbredd och yttrar sig bland annat i godtyckliga frihetsberövanden, sexuella övergrepp och fysiskt/psykiskt våld från poliser. Kirgizistan har länge setts som det mest toleranta landet i Centralasien gentemot HBTQ-personer, där också regionens mest aktiva och synliga HBTQ-rörelse har vuxit fram under 2000-talet. Mycket tyder dock på att detta håller på att ändras sedan landet gick med i Eurasiska ekonomiska unionen under 2015. Sedan slutet av 2013 har parlament diskuterat en ”anti-gay propaganda law” som blev nedröstad under våren 2016, men riskerar att återuppväckas på nytt. Trots att lagen inte klubbats igenom har dess existens skapat svallvågor i form av kraftigt försämrade levnadsvillkor för landets HBTQ-rörelse och personer.

Några av CAGs insatser

  • Regional insats för att höja säkerheten inom HBTQ-grupper i Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan i samarbete med 14 lokala grupper.
  • Stöd till uppstart och drift av plattform / community center för HBTQ-personer
  • Nödevakueringsprogram för utsatta HBTQ-aktivister i Centralasien
  • Research och publikationer
  • Organiserat hearings mellan centralasiatiska aktivister och beslutsfattare i Sverige/Europa om HBTQ
  • Kampanjer, debattartiklar och påverkansarbete