Styrelse 2019-2020

Gustaf Sörnmo, kassör
Jag heter Gustaf och är Centralasiengruppernas grundare. Mitt intresse för Centralasien väcktes 2009 när jag reste i Kirgizistan och Kazakstan för att möta aktivistgrupper i regionen. Ur denna resa föddes det informella nätverk som blev CAG. Sedan organisationens formalisering 2012 har jag varit baserad både i Sverige och Centralasien, och arbetat bland annat med strategisk planering, regionala partnerskap, projektdesign, projektsamordning och resursmobilisering. Mellan åren 2012-2018 var jag organisationens ordförande. Förutom mitt arbete som ordförande och verksamhetssamordnare inom CAG har jag medgrundat andra organisationer som till exempel Tamam, Vardagens civilkurage och Skaparkollektivet Forma.

Johan Blomqvist, sekreterare
Jag heter Johan Blomqvist och jag är sekreterare i Centralasiengrupperna. Jag blev involverad i Centralasiengrupperna när jag åkte till Kirgizistan som EVS-volontär i ett år 2014-2015 för att jobba med en av CAGs partnerorganisationer. Projektet gick ut på att stärka ungas möjligheter att göra en skillnad i deras liv och lokalsamhällen på deras egna villkor. Efter projektet fortsatte jag att engagera mig som styrelseledamot i CAG för att jag vill bidra till en region där människors behov och mänskliga rättigheter uppfylls, och där social inkludering kan ske i mer jämlika samhällen.

Alexandra Cruz Andersson, arbetsgivaransvarigJag heter Alexandra och är styrelseledamot samt arbetsgivaransvarig i Centralasiengrupperna. Jag har varit engagerad i Centralasiengrupperna sedan 2014. Engagemanget påbörjades på grund av mitt intresse för genusfrågor, vilket ledde till att jag medverkade i samarbeten med feministiska organisationer i Kirgizistan. Jag har en kandidat i Beteendevetenskap med inriktning sociologi och arbetar för tillfället inom Skolområde autism i Malmö.


Habira Majieva, suppleantMitt namn är Habira Majieva och jag är journalist och jurist. Jag har en lång erfarenhet inom journalistyrket och har arbetat med olika tidningar i Kazakstan, Kirgizistan och Ryssland. Jag är motiverad att arbeta med Centralasiengrupperna och dela med mig av mina erfarenheter från Centralasien, där jag även organiserade olika projekt med ungdomar och  kvinnor.