Styrelse 2017

Gustaf Sörnmo, ordförandeJag heter Gustaf och är Centralasiengruppernas grundare. Mitt intresse för regionen Centralasien väcktes 2009 när jag reste i Kirgizistan och Kazakstan, för att möta olika aktivistgrupper och civilsamhällesrepresentanter i regionen. Ur denna resa föddes det informella nätverket som senare skulle bli CAG. Sedan organisationens formalisering 2012 har jag varit baserad både i Sverige och Centralasien, och arbetat bland annat med strategisk planering, partnerskap i Centralasien, projektsamordning, projektdesign och resursmobilisering. Förutom mitt arbete som ordförande och verksamhetssamordnare i CAG har jag medgrundat flera andra organisationer som Tamam, Vardagens civilkurage och Forma.

Josefin Åström, vice ordförandeMitt intresse för Centralasien uppkom efter att ha bott i Turkiet, en vistelse som öppnade mina ögon för den turkiska världen. Hösten 2016 var jag en av två av Centralasiengruppernas två praktikanter till Osh, Kirgizistan, för att arbeta med ungdomsorganisationen Novi Ritm. Där fördjupades mitt intresse för Centralasien och jag blev också mycket motiverad att arbeta med ungas organisering, något jag jobbar med nu på Ensamkommandes Förbund Stockholm. Jag har en statsvetenskaplig kandidatexamen och jag har studerat genusstudier vid Stockholms universitet. Jag har varit och är mycket aktiv i asyl- och migrationsfrågor och feminism är en naturlig grund för allt mitt arbete.

Alexandra Cruz Andersson, sekreterare
Jag heter Alexandra och studerar för tillfället masterprogrammet i socialt arbete vid Malmö högskola. Mitt engagemang i Centralasiengrupperna har pågått i ca 3 år, och påbörjades på grund av mitt intresse för genusfrågor vilket ledde till att jag medverkade i samarbeten med feministiska organisationer i Kirgizistan.

Martin Holm, kassör
Jag började arbeta i CAG genom ett kulturprojekt jag var med och arrangerade 2014. Som en av medlemmarna i musikgruppen VED reste vi på en turné genom fyra centralasiatiska länder där vi genomförde konserter och workshops. Egentligen började mitt intresse för regionen tidigt när jag läste gamla reseskildringar och böcker om Centralasiens olika miljöer och naturlandskap. Något som fortfarande är jättespännande tycker jag! Jag är också engagerad inom projektet Vardagens Civilkurage som tränare och utövare.

Filippa Almlund, ledamot
Jag har varit aktiv i Centralasiengrupperna sedan starten 2012. Under 2012 och 2013 var jag på plats i Kirgizistan och arbetade med CAGs lokala partners. Jag hade en stor roll i det strategiska uppbyggandet av organisationen i ett tidigt skede samt ansvarade för Centralasiendagarna 2014 och 2015. Idag arbetar jag på Svenska Afghanistankommittén och har tidigare arbetat på bland annat Tamam och Folke Bernadotteakademin samt haft korttidsuppdrag i Ukraina och Albanien. Under hösten 2017 befinner jag mig i Palestina som följeslagare. I styrelsen har jag en rådgivande roll med fokus på informationsarbete.

Johan Blomqvist, ledamot
Jag heter Johan Blomqvist och jag är styrelseledamot i Centralasiengrupperna. Jag blev involverad i Centralasiengrupperna när jag åkte till Kirgizistan som EVS-volontär i ett år 2014-2015 för att jobba med en av CAGs partnerorganisationer. Projektet gick ut på att stärka ungas möjligheter att göra en skillnad i deras liv och lokalsamhällen på deras egna villkor. Efter projektet fortsatte jag att engagera mig som styrelseledamot i CAG för att jag vill bidra till en region där människors behov och mänskliga rättigheter uppfylls, och där social inkludering kan ske i mer jämlika samhällen.

Amanda Sonesson, ledamot
Jag är intresserad av alla aspekter av postsovjetiska länder samt genus. Under våren 2017 gjorde jag praktik på CAG:s partnerorganisation Novi Ritm i Osh, Kirgizistan. Jag har sedan tidigare en fil. kand. i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Under hösten 2017 kommer jag att påbörja en internationell master vid University of Glasgow's Central and East European, Russian and Eurasian program. Förutom mina studier har jag ett långvarigt engagemang i svenskt civilsamhälle, framförallt genom Stockholms tjejjour.

Aydin Mammadov, board member
I am a communications and marketing specialist with a professional background in human rights and development. My postgraduate studies covered a wide range of subjects, such as European and Global Politics, Eurasian Studies and Digital Marketing. I'm currently working at the British Council, UK's leading organisation for cultural and educational opportunities. My key interest areas include human rights, arts and culture, international politics, and digital.