Tatiana joins Central Asia Solidarity Groups!

Hi, my name is Tatiana and it is my absolute honor and pleasure to join the Central Asia Solidarity Groups! I am from St. Petersburg, where I completed my master’s degree in International Relations in Post-Soviet space. I’ve always had a strong interest in human rights and democratization, and a big part of my master thesis focused specifically on the developments around civil society in the former Soviet republics. Becoming part of CAG is a great opportunity to learn how the civil society in the region operates in practice! Having studied in Poland and in Austria as an exchange...

Årsmöte och dokument

Vi välkomnar medlemmar och vänner till Centralasiengruppernas årsmöte online, lördagen den 19 mars 2022 kl. 10:00. Årsmötet kommer att bestå av en presentation av CAGs arbete under år 2021, inklusive ekonomi, aktivitetsplan, val av nya styrelseledamöter och ordförande samt avtackning av några av våra styrelseledamöter. (Se agendan för mer information) En Jitisi-länk kommer att delas närmare mötesdatumet. Annual Meeting 2022 – Agendax Annual-Meeting-Agenda Årsredovisning 2021 CAG Annual report 2021...