Centralasiengrupperna söker Projektansvarig

Centralasiengrupperna (CAG) är en ideell organisation som är baserad i Malmö. Vi verkar huvudsakligen i postsovjetiska Centralasien inom tematiska områden som mänskliga rättigheter, ungdomsfrågor, genus/HBTQ, och miljö och klimat, i nära samarbete med centralasiatiska gräsrötter och aktivister. Vi har också vissa projekt och satsningar i Sverige. Nu söker vi en Projektansvarig för att skapa, utveckla, hantera, fördjupa och expandera projekt och satsningar inom de tematiska områdena som Centralasiengrupperna är verksamma inom. Tjänsten som Projektansvarig är en viktig position i Centralasiengrupperna eftersom den länkar med andra funktioner inom- och utanför organisationen; t.ex. från verksamhetssamordnaren, till bidragsgivare och andra aktörer inom...