Folkrörelser hotas när regeringen reformerar biståndet

Just nu pågår en attack mot dig och mig, mot folkrörelsen i Sverige. Tidöregeringen vill minska svenska frivilligorganisationers roll i biståndsarbetet. Det skulle få förödande konsekvenser för människor runtom i världen.

Civilsamhället i Sverige hotas med kraftigt reducerade statliga resurser till studieförbund, folkhögskolor, kulturverksamhet och nu även folkrörelsebiståndet. Svenskt bistånd är erkänt högkvalitativt och i decennier har svenska civilsamhällesorganisationer och folkrörelser spelat en central roll i arbetet.

Nu föreslår regeringen att Sida tar över folkrörelsebiståndet, vilket skulle begränsa civilsamhällets roll och underminera den folkliga förankringen för det svenska bistånd som vi har idag.

Värst är att omställningen riskerar att tysta viktiga röster för demokrati och mänskliga rättigheter världen över, då de 2 000 projekt som idag finansieras genom civilsamhället kan tvingas avbrytas helt.

En myndighet kan inte ersätta civilsamhället

Svenskt bistånd rankas redan som både högkvalitativt och effektivt i externa granskningar av OECD-DAC. Och enligt Sidas årliga opinionsundersökning tycker svenskarna att svenska frivilligorganisationer är mest effektiva på bistånd.

Hållbar och varaktig förändring för demokrati kan bara ske när den görs tillsammans och av de människor som påverkas. Svenska civilsamhället och deras internationella partners gör det dessutom till låga kostnader, med ett brinnande engagemang och en lyhördhet för den lokala kontexten.

Så har Centralasiengrupperna förbättrat mänskliga rättigheter i Centralasien

Genom samarbeten med olika gräsrotsaktörer i länder som Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan har Centralasiengrupperna i över 10 år främjat demokrati, mänskliga rättigheter och ekologisk hållbarhet i en region som annars är känd för auktoritära regimer och korruption. Centralasiengrupperna har bland annat stöttat lokala initiativ i bergsbyar i Kirgizistan och Tadzjikistan, med att stärka matsäkerhet, möjlighet till självförsäkring, klimatanpassning och ekosystemrestaurering. Vi har också stöttat regionens framväxande kvinnorättsrörelse i deras kamp för jämställdhet och mot könsbaserat våld och brudkidnappning.

När civilsamhället tystnar hotas demokratin

Förändring börjar med människor, precis som du som läser. Människor som höjer sin röst, arbetar tillsammans och som organiserar sig för att kräva demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter för alla.

Civilsamhället är och har varit den ledande aktören för att stå upp och försvara allas lika värde och rättigheter.

Vi vill att regeringen ger oss förutsättningar att även i framtiden verka för fria, hållbara och demokratiska samhällen.