Centralasiengrupperna är en ideell organisation vars målsättning är att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås.

Centralasiengrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bildades 2012, med huvudsäte i Malmö. Vårt geografiska fokus ligger på regionen Centralasien, i bemärkelse de fem postsovjetiska republikerna Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.

Vår kärnverksamhet består av långsiktigt solidaritetsarbete, utbytesprogram, utbildningar och organisationsutveckling, som sker i nära samarbete med civilsamhället i Centralasien. I nuläget verkar vi främst inom fyra verksamhetsområden: Ungas Demokratiska Organisering; Genus; Miljö och Klimat; Säkerhet och Resiliens.

Läs mer om oss här!

Projekt

Bli medlem!Centralasiengrupperna är en medlemsbaserad organisation som strävar efter att växa som rörelse och inkludera fler aktiva medlemmar. Genom att bli medlem i CAG gör du det möjligt för oss att stödja människors och civilsamhällets kamp för demokrati och rättigheter i postsovjetiska Centralasien. Som medlem får du utöver rösträtt på årsmötet, en fysisk kopia av verksamhetsberättelsen, löpande uppdateringar från vår verksamhet i regionen, möjlighet att låna litteratur ur vårt bibliotek, inbjudningar till diverse evenemang och annat spännande!

Medlemsavgiften betalas via autogiro på månadsbasis, vilket både är smidigt för dig och en bra lösning för oss då du bidrar till verksamheten på ett långsiktigt sätt. Inom CAG används alltid obundna intäkter som medlemsavgifter för direkta kostnader i våra projekt och samarbeten i Centralasien, inte administration i Sverige. Medlemsavgiften ligger på minimum 25 kr i månaden.

Bli medlem idag!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

* indicates required