Centralasiengruppernas aktiviteter och satsningar 2022

Aktiviteter och Satsningar 2022 Vad händer hos oss på Centralasiengrupperna under 2022? Under 2022 har Centralasiengrupperna flertalet projekt på gång både i Sverige och i Centralasien. Vilken roll vi spelar inom olika projekt varierar. Nedanför följer en kort sammanfattning hur och varför vi jobbar med årets projekt och satsningar: Informationsprojektet Informationsprojektet har bedrivits inom CAG sedan 2016. Syftet med projektet är att öka kunskapen om Centralasien, främst inom CAGs tematiska områden, och därmed kunna uppmuntra makthavare, institutioner och individer att påverka utvecklingen i Centralasien mot ett demokratiskt, aktivt och inkluderande civilsamhälle. Aktiviteterna inom informationsprojektet ar manga, bland annat anordnas...