Centralasiengrupperna söker två styrelseledamöter

Centralasiengrupperna är en ideell organisation vars målsättning är att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås. Vårt geografiska fokus ligger på regionen Centralasien, i bemärkelsen de fem postsovjetiska republikerna Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Centralasiengruppernas kärnverksamhet består av långsiktigt solidaritetsarbete, utbytesprogram, utbildningar och organisationsutveckling, som sker i nära samarbete med civilsamhället i Centralasien. I nuläget verkar vi främst inom fyra verksamhetsområden: Ungas demokratiska organisering, Genus, Konflikttransformering samt Miljö och klimat. I Sverige arbetar Centralasiengrupperna främst med informations- och påverkansarbete.

Centralasiengrupperna söker nu två engagerade styrelseledamöter till organisationens styrelse inför verksamhetsåret 2022-2023 till årsmötet i mars. I dagsläget består styrelsen av två ordföranden och fyra ledamöter. Styrelsens arbete är främst strategiskt men kan även inkludera en del operativa insatser. Uppdraget är på volontär basis och sker främst digitalt. Styrelsearbetet sker i huvudsak på engelska. Styrelsen är främst i behov av följande kunskaper och/eller erfarenheter, där vi gärna ser att du uppfyller minst en, helst två av följande punkter:

  • Kunskap om Centralasiengruppernas tematiska område klimat och miljö – framförallt biologisk mångfald, permakultur och matsuveränitet

  • Kunskap om Centralasiengruppernas tematiska område fred och säkerhet – framförallt inom mänsklig säkerhet

  • Erfarenhet av att arbeta med kommunikation. Intresse av att stötta både strategiskt och operativt.

  • Erfarenhet av att ta fram projektansökningar

  • Erfarenhet av engagemang inom civilsamhället i Sverige

  • Kunskap om eller intresse för Centralasien som region

Känner du att du kan bidra till en eller flera punkter ovan och har ett intresse för regionen? Sök uppdraget genom att klicka på länken nedan och svara på följande två frågor innan 7 mars:

  • Varför söker du uppdraget som styrelseledamot för Centralasiengrupperna?

  • Vilken erfarenhet/kunskap kan du bidra med till styrelsearbetet? Anknyt gärna till nämnda behov

Länk till ansökan: https://docs.google.com/forms/d/1RY2WMsCU5rxPMuIQgg9fn5AVbq6G5RS1IjK3L9MZHtQ/edit

För mer information om uppdraget kontakta valberedningens ordförande Filippa Almlund på [email protected]. För mer information om Centralasiengruppernas arbete, se www.centralasien.org. Välkommen med din ansökan!