Centralasiengrupperna söker nu tre praktikanter som under hösten vill arbeta med genus/kvinnors rättigheter hos en av våra partnerorganisationer i Kirgizistan

Centralasiengrupperna (CAG) är en ideell, volontärdriven organisation som är baserad i Malmö. Vi verkar huvudsakligen i postsovjetiska Centralasien inom tematiska områden som mänskliga rättigheter, konflikthantering, ungdomsfrågor, genus/HBTQ och miljö/klimat, men har också projekt i Sverige. En stor del av vårt arbete innebär kapacitetsstärkande aktiviteter för partnerorganisationer i Centralasien.

Vi söker nu tre praktikanter som vill arbeta med utbildningsinsatser och metodutveckling kopplat till genus/tjejers rättigheter hos en av våra partnerorganisationer i Kirgizistan. Praktiken är ca 5 månader lång med åtminstone 4 månaders placering i Osj i södra Kirgizistan. Där kommer du och din medpraktikant arbeta tillsammans med lokalanställd personal och volontärer.

Praktiken genomförs med stöd från Sida och är en del av det nationella arbetet för att säkerställa kompetens inom utvecklingsarbete på lång sikt.

Praktiken är placerad hos organisationen Novi Ritm. Det är en ungdomsorganisation som drivs av och för unga som bl.a. jobbar med ungas demokratiska organisering, konflikthantering, jämställdhet och miljö. På deras aktivitetshus i Osj möts ungdomar varje dag för att engagera sig i mänskliga rättigheter i form av allt från debattävlingar, filmdiskussioner och demonstrationer. Ditt uppdrag är knutet till Centralasiengruppernas och Novi Ritm gemensamma tematiska arbetsområde genus, men innefattar även arbete kopplat till klimat, ungas rättigheter etc.

Arbetsuppgifter
Som praktikant kommer du att:

 • Vara en resurs inom Novi Ritms ordinarie verksamhet såsom metod- och organisationsutveckling samt implementering av deras större projekt.
 • Ansvara för löpande utbildningsinsatser kring genus/tjejers och ungas rättigheter.
 • Koordinera och fungera som resurs i projektansökningar kopplade till genus/tjejers rättigheter.
 • Fungera som en länk i kommunikationen mellan Centralasiengrupperna och Novi Ritm.

Arbetsuppgifterna kan i mindre utsträckning ändras efter de behov som uppstår under praktikens gång.Du kommer också få möjlighet att arbeta med ett mindre individuellt projekt som du själv bestämmer i samråd med Novi Ritm. Det beräknas ta ungefär 5 timmar i veckan. 

Vem söker vi?
Vi söker dig som är självständig, uppskattar utmaningar och som gärna har tidigare erfarenhet av att arbeta i gräsrotsorganisationer. Du har mycket god kommunikationsförmåga, goda organisatoriska egenskaper och gillar att väcka nyfikenhet och engagemang genom pedagogiskt och interaktivt kunskapsbyggande, i samband med t.ex. föredrag och workshops. 

Du kommer i stor utsträckning att arbeta självständigt under fasta arbetstider med flera olika saker samtidigt, vilket fordrar att du själv har förmåga att strukturera upp din dag och ta stort eget ansvar. Du kommer ha handledare både i Kirgizistan och Sverige, samt en medpraktikant; likväl förväntas ett omfattande mått av initiativkraft inom detta uppdrag. Vi vill självklart att du delar Centralasiengruppernas värdegrund och trivs bra i prestigelösa arbetssammanhang.

Kvalifikationer
Det är ett krav att du…

 • har tidigare erfarenhet av arbete och/eller engagemang inom civilsamhälle, särskilt i sammanhang som riktar sig till unga personer.
 • har tidigare erfarenhet av att bo, resa, studera eller arbeta i ett utvecklingsland.
 • är bra på att kommunicera med andra och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Sida ställer även kraven att du…

 • inte tidigare har deltagit i Sidas praktikantprogram eller varit anställd på Centralasiengrupperna.
 • har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Det är också meriterande om du uppfyller något av följande…

 • själv är ung (under 30 år).
 • talar ryska, kirgiziska och/eller uzbekiska.
 • har någon form av erfarenhet eller kompetens kopplat till Centralasien.
 • har erfarenhet av att arbeta med rörlig bild.
 • har viss IT-kunskap.

Arbetsvillkor
Praktikperioden pågår i 5 månader med minst 4 månaders placering i Osj med start under hösten 2022. Utresan beräknas ske i slutet av augusti. Dock gäller flexibelt avresedatum beroende på utvecklingen av covid-19. Innan avresa till Kirgizistan kommer du vara baserad i Sverige och online under två till tre veckor för förberedelser, planering och internutbildning. Under praktikperioden arbetar du heltid. Efter hemkomst kommer du delvis att vara på Centralasiengruppernas kontor i Malmö för efterarbete innan praktiken formellt avslutas.

Centralasiengrupperna täcker flygresa, visum och försäkringar i samband med utlandsvistelsen. 

Under utlandsvistelsen utgår ett traktamente. Ersättningen täcker med god marginal levnadskostnaderna i Kirgizistan. 

Covid -19
Centralasiengrupperna följer noga utvecklingen av covid-19 i världen och i Kirgizistan specifikt. ForumCiv rekommenderar praktikanter att vara vaccinerade innan avresa. Om Utrikesdepartement avråder från alla internationella resor kommer praktiken tyvärr inte kunna bli av.

Ansökningsprocessen
Vi tillämpar en icke-diskriminerande kompetensbaserad rekryteringsmetod, vilket innebär att vi istället för CV och personligt brev ber samtliga sökande svara anonymt på samma frågeformulär. Klicka här för att ansöka.

Sista ansökningsdag är 6 maj kl 23.59. Därefter väljer vi ut de mest relevanta ansökningarna och kallar sökande till en strukturerad intervju. 

Vid frågor:
Kontakta Centralasiengrupperna ([email protected]) eller Novi Ritm ([email protected]).