Årsmöte och dokument

Vi välkomnar medlemmar och vänner till Centralasiengruppernas årsmöte online, lördagen den 19 mars 2022 kl. 10:00. Årsmötet kommer att bestå av en presentation av CAGs arbete under år 2021, inklusive ekonomi, aktivitetsplan, val av nya styrelseledamöter och ordförande samt avtackning av några av våra styrelseledamöter. (Se agendan för mer information)

En Jitisi-länk kommer att delas närmare mötesdatumet.

Annual Meeting 2022 – Agendax

Annual-Meeting-Agenda

Årsredovisning 2021 CAG

Annual report 2021