The Central Asia Solidarity Groups is looking for a Project Manager

The Central Asia Solidarity Groups (CAG) is a non-profit organization based in Malmö. We operate mainly in the post-Soviet Central Asian region within thematic areas such as women’s rights, youth issues, environment and climate, as well as security and resilience. Our work in Sweden primarily focuses on information and advocacy activities. We are now looking for a Project Manager to join our team in Malmö to work with projects and initiatives both in Sweden and Central Asia. About the position The position of the Project Manager is strongly linked to interventions within and outside of the organization and entails...

Tatiana joins Central Asia Solidarity Groups!

Hi, my name is Tatiana and it is my absolute honor and pleasure to join the Central Asia Solidarity Groups! I am from St. Petersburg, where I completed my master’s degree in International Relations in Post-Soviet space. I’ve always had a strong interest in human rights and democratization, and a big part of my master thesis focused specifically on the developments around civil society in the former Soviet republics. Becoming part of CAG is a great opportunity to learn how the civil society in the region operates in practice! Having studied in Poland and in Austria as an exchange...

Årsmöte och dokument

Vi välkomnar medlemmar och vänner till Centralasiengruppernas årsmöte online, lördagen den 19 mars 2022 kl. 10:00. Årsmötet kommer att bestå av en presentation av CAGs arbete under år 2021, inklusive ekonomi, aktivitetsplan, val av nya styrelseledamöter och ordförande samt avtackning av några av våra styrelseledamöter. (Se agendan för mer information) En Jitisi-länk kommer att delas närmare mötesdatumet. Annual Meeting 2022 – Agendax Annual-Meeting-Agenda Årsredovisning 2021 CAG Annual report 2021...

Centralasiengrupperna söker nu tre praktikanter som under hösten vill arbeta med genus/kvinnors rättigheter hos en av våra partnerorganisationer i Kirgizistan

Centralasiengrupperna (CAG) är en ideell, volontärdriven organisation som är baserad i Malmö. Vi verkar huvudsakligen i postsovjetiska Centralasien inom tematiska områden som mänskliga rättigheter, konflikthantering, ungdomsfrågor, genus/HBTQ och miljö/klimat, men har också projekt i Sverige. En stor del av vårt arbete innebär kapacitetsstärkande aktiviteter för partnerorganisationer i Centralasien. Vi söker nu tre praktikanter som vill arbeta med utbildningsinsatser och metodutveckling kopplat till genus/tjejers rättigheter hos en av våra partnerorganisationer i Kirgizistan. Praktiken är ca 5 månader lång med åtminstone 4 månaders placering i Osj i södra Kirgizistan. Där kommer du och din medpraktikant arbeta tillsammans med lokalanställd personal och...

Centralasiengrupperna söker två styrelseledamöter

Centralasiengrupperna är en ideell organisation vars målsättning är att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås. Vårt geografiska fokus ligger på regionen Centralasien, i bemärkelsen de fem postsovjetiska republikerna Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Centralasiengruppernas kärnverksamhet består av långsiktigt solidaritetsarbete, utbytesprogram, utbildningar och organisationsutveckling, som sker i nära samarbete med civilsamhället i Centralasien. I nuläget verkar vi främst inom fyra verksamhetsområden: Ungas demokratiska organisering, Genus, Konflikttransformering samt Miljö och klimat. I Sverige arbetar Centralasiengrupperna främst med informations- och påverkansarbete. Centralasiengrupperna söker...

Centralasiengruppernas aktiviteter och satsningar 2022

Aktiviteter och Satsningar 2022 Vad händer hos oss på Centralasiengrupperna under 2022? Under 2022 har Centralasiengrupperna flertalet projekt på gång både i Sverige och i Centralasien. Vilken roll vi spelar inom olika projekt varierar. Nedanför följer en kort sammanfattning hur och varför vi jobbar med årets projekt och satsningar: Informationsprojektet Informationsprojektet har bedrivits inom CAG sedan 2016. Syftet med projektet är att öka kunskapen om Centralasien, främst inom CAGs tematiska områden, och därmed kunna uppmuntra makthavare, institutioner och individer att påverka utvecklingen i Centralasien mot ett demokratiskt, aktivt och inkluderande civilsamhälle. Aktiviteterna inom informationsprojektet ar manga, bland annat anordnas...

Central Asia Days 2021

Central Asia Days took place on 25-26 November 2021 at ABF in Stockholm. We also had a movie screening at Zita Bio on 25 November. The event was well received and we had some fantastic speakers and participants widening our knowledge, providing excellent questions, and generating some very fruitful discussions about gender, climate, education, social cohesion, finance, and development cooperation projects in Central Asia. Participants found the event to be: ‘Det var fantastiskt, väl avvägt mellan olika samhälleliga aspekter och superintressant. ‘I enjoyed it very much and learnt a lot’ ‘Very informative’ The feedback showed a strong interest in...

[English] Sustainable management and conservation of biodiversity of wetlands of Son-Kul Lake by the local community

Back in 2020, Central Asia Solidarity Groups have launched “Strategic Resource Fund” to support civil society actors in Central Asia. It aims to provide resources for civil society actors for strategic interventions in their respective contexts. The fund primarily focuses on financial resources, but can also provide various forms of capacity building, international networks, and partnerships, long-term funding schemes, etc. Over the course of the past year, we have supported three projects in Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan. All three of our partners within this funding scheme are grassroots and are closely tied to local communities – something that CAG...

[English] Migrant children in Russia: how CAG’s partner works to integrate children into society – Part 2

Since 2017, CAG has collaborated with the Russia-based organization “Children of St. Petersburg” which works with migrant children and families from Central Asia and other countries. Our collaboration varied from small-scale and large-scale projects, exchanges, residencies that aim to build capacities of staff and volunteers. It is often the case that migrants in Russia often experience discrimination on various levels and the large influx of people who arrive to Russia enables the formation of informal networks that usually become a “safety net” in an unknown environment and diminish opportunities for successful assimilation. This is especially true for young women...

Women-led permaculture initiatives in semi-desert villages of Kyrgyzstan – part 2 (From seeds to harvest)

Since March 2021, CAG together with a local organization El-Too is implementing a project to introduce permaculture initiatives among 60 rural women of 5 villages in Kyrgyzstan. The goal of the project is promoting the womens’ role in land management, building sustainable livelihoods, facilitating gender equality and creating food sovereignty through permaculture kitchen gardens in semi-desert areas that suffer from land degradation. This is the second blog post about the project (you can find the first blog post here). Taking into account the level of knowledge of farmers and geographic conditions described by the lack of water and precipitation,...