[English] Interview with Anita and Sara, new CAG interns

The picture above is of Anita and Sara, who visited CAG’s office in Malmö as a part of their preparation for an internship in Kyrgyzstan to work with our partner Novi Ritm, a youth organization based in Osh. We asked Sara and Anita a few questions about themselves and about their expectations from the internship.  Tell us a bit about yourself.  Anita: I’m doing my masters right now in Security and Crisis Studies at the Swedish Defense University. I’ve already been involved in civil society for quite a long time, primarily through the Swedish United Nations Association, so I...

[English] Applying a family approach and the traditional knowledge of permaculture in semi-desert and high alpine villages in Kyrgyzstan

In 2021, CAG in cooperation with local partner organization El-Too implemented a pilot project on permaculture initiatives among women in North-East Kyrgyzstan. Within the framework of the project, local women learnt how to develop kitchen gardens using the permaculture initiatives and gained knowledge about their land rights by meeting with the local duty bearers and through judicial consultations (you can read more about the project activities in 2021 via this link). Based on the needs of the project participants and our monitoring activities, we decided to adopt a family approach this year. This approach is considered effective, as all...

[English] Promoting gender equality and equal access to education in Kyrgyzstan with our local partner Novi Ritm

For several years, Centralasiengrupperna has closely cooperated with our partner organization Novi Ritm in Southern Kyrgyzstan to promote active and meaningful participation of young people in the civil society sector. CAG has supported Novi Ritm in the implementation of activities that aim to increase the capacities of young people to influence their own lives and the lives of the communities they come from. One of the goals of the running project with Novi Ritm is to create equal education opportunities for young people and to inform local youth about their civil rights.  This blogpost is dedicated to the most...

[English] Securing wetland ecosystems of Son-Kul Lake in the Kyrgyz Mountains

Since March 2022, CAG together with the Institute for Sustainable Development Strategy (ISDS), our partner organization in Kyrgyzstan, is implementing a project “Securing wetland ecosystems of Son-Kul Lake in the Kyrgyz mountains”.  The main goal of the project is to support the rights and strengthen the capacities of local communities to protect and manage wetlands and natural resources of the Son-Kul basin of the Naryn region. Context: Son-Kul Lake is an alpine freshwater lake located at an altitude of 3016 m above sea level in the Inner Tien Shan. Since 2011, the lake has been included in the International...

The Central Asia Solidarity Groups is looking for a Project Manager

The Central Asia Solidarity Groups (CAG) is a non-profit organization based in Malmö. We operate mainly in the post-Soviet Central Asian region within thematic areas such as women’s rights, youth issues, environment and climate, as well as security and resilience. Our work in Sweden primarily focuses on information and advocacy activities. We are now looking for a Project Manager to join our team in Malmö to work with projects and initiatives both in Sweden and Central Asia. About the position The position of the Project Manager is strongly linked to interventions within and outside of the organization and entails...

Tatiana joins Central Asia Solidarity Groups!

Hi, my name is Tatiana and it is my absolute honor and pleasure to join the Central Asia Solidarity Groups! I am from St. Petersburg, where I completed my master’s degree in International Relations in Post-Soviet space. I’ve always had a strong interest in human rights and democratization, and a big part of my master thesis focused specifically on the developments around civil society in the former Soviet republics. Becoming part of CAG is a great opportunity to learn how the civil society in the region operates in practice! Having studied in Poland and in Austria as an exchange...

Årsmöte och dokument

Vi välkomnar medlemmar och vänner till Centralasiengruppernas årsmöte online, lördagen den 19 mars 2022 kl. 10:00. Årsmötet kommer att bestå av en presentation av CAGs arbete under år 2021, inklusive ekonomi, aktivitetsplan, val av nya styrelseledamöter och ordförande samt avtackning av några av våra styrelseledamöter. (Se agendan för mer information) En Jitisi-länk kommer att delas närmare mötesdatumet. Annual Meeting 2022 – Agendax Annual-Meeting-Agenda Årsredovisning 2021 CAG Annual report 2021...

Centralasiengrupperna söker nu tre praktikanter som under hösten vill arbeta med genus/kvinnors rättigheter hos en av våra partnerorganisationer i Kirgizistan

Centralasiengrupperna (CAG) är en ideell, volontärdriven organisation som är baserad i Malmö. Vi verkar huvudsakligen i postsovjetiska Centralasien inom tematiska områden som mänskliga rättigheter, konflikthantering, ungdomsfrågor, genus/HBTQ och miljö/klimat, men har också projekt i Sverige. En stor del av vårt arbete innebär kapacitetsstärkande aktiviteter för partnerorganisationer i Centralasien. Vi söker nu tre praktikanter som vill arbeta med utbildningsinsatser och metodutveckling kopplat till genus/tjejers rättigheter hos en av våra partnerorganisationer i Kirgizistan. Praktiken är ca 5 månader lång med åtminstone 4 månaders placering i Osj i södra Kirgizistan. Där kommer du och din medpraktikant arbeta tillsammans med lokalanställd personal och...

Centralasiengrupperna söker två styrelseledamöter

Centralasiengrupperna är en ideell organisation vars målsättning är att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås. Vårt geografiska fokus ligger på regionen Centralasien, i bemärkelsen de fem postsovjetiska republikerna Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Centralasiengruppernas kärnverksamhet består av långsiktigt solidaritetsarbete, utbytesprogram, utbildningar och organisationsutveckling, som sker i nära samarbete med civilsamhället i Centralasien. I nuläget verkar vi främst inom fyra verksamhetsområden: Ungas demokratiska organisering, Genus, Konflikttransformering samt Miljö och klimat. I Sverige arbetar Centralasiengrupperna främst med informations- och påverkansarbete. Centralasiengrupperna söker...

Centralasiengruppernas aktiviteter och satsningar 2022

Aktiviteter och Satsningar 2022 Vad händer hos oss på Centralasiengrupperna under 2022? Under 2022 har Centralasiengrupperna flertalet projekt på gång både i Sverige och i Centralasien. Vilken roll vi spelar inom olika projekt varierar. Nedanför följer en kort sammanfattning hur och varför vi jobbar med årets projekt och satsningar: Informationsprojektet Informationsprojektet har bedrivits inom CAG sedan 2016. Syftet med projektet är att öka kunskapen om Centralasien, främst inom CAGs tematiska områden, och därmed kunna uppmuntra makthavare, institutioner och individer att påverka utvecklingen i Centralasien mot ett demokratiskt, aktivt och inkluderande civilsamhälle. Aktiviteterna inom informationsprojektet ar manga, bland annat anordnas...