Årsmöte och dokument

Vi välkomnar medlemmar och vänner till Centralasiengruppernas årsmöte online, lördagen den 30 april 2023 kl. 10:00. Årsmötet består av en presentation av CAGs arbete under år 2022, inklusive ekonomi, aktivitetsplan, val av nya styrelseledamöter och ordförande, samt avtackning av några av våra styrelseledamöter. (Se agendan för mer information).

En Jitisi-länk kommer att delas närmare mötesdatumet.