Med Genus i Fokus – Vår resa till Kirgizistan

Under våren startade Centralasiengrupperna en så kallad Genusgrupp, som bestått av ett litet antal eldsjälar – nyfikna på att lära sig mer om Kirgizistan och det postsovjetiska Centralasien. Ett krav av deltagarna var intresse för och baskunskap i genusvetenskap, då ett av målen med gruppen har varit att utveckla organisationens olika sätt att arbeta med genusfrågor i Centralasien. Deltagarna kom på så vis med sin kunskap i detta, och har i gengäld fått applicera denna kunskap på den centralasiatiska kontexten. Under våren har vi läst vetenskapliga artiklar, kikat på en och annan video, men framförallt diskuterat olika frågor som...

(English) Comics workshop on Gender Issues in Osh

Novi Ritm in Osh hosted a unique two days workshop on how to create comics and share girls problems in a patriarchial society. Workshops were organized by four members of the Swedish feminist collective of cartoonists Dotterbolaget with the collaboration between Centralasiengrupperna. During the first day participants learnt basics of comic drawing and different methods. On the second day, girls depending on their interest and will, were divided into 4 small groups, where they created their own comics on themes such as: bride-kidnapping, street harassment, violence against women and stereotypes. “Girls group” played a big role in organizing the...