Engagera dig i CAG:s genusgrupp!

Är du intresserad av att arbeta för tjejers rättigheter och ett starkt civilsamhälle? Vill du upptäcka ett land och en kultur som du antagligen knappt ens vet var det ligger? Just nu söker Centralasiengrupperna fyra drivna personer till sin genusgrupp som också är intresserade av att åka till Kirgizistan. Sök senast 30 januari!

Precis som på många andra håll i världen är kvinnor och flickors rättigheter begränsade även  i Centralasien, och det är inte självklart att kvinnor behandlas jämlikt eller själva får bestämma över sina liv. Det märks bland annat i utbrett våld mot kvinnor och skarpa könsnormer som präglar och strukturerar det dagliga livet. Tillsammans med våra partners i Centralasien är det något som vi försöker förändra i vår strävan efter att skapa en värld där alla människors rättigheter respekteras.

Vi söker nu fyra personer mellan 18 och 30 år som vill engagera sig i vår genusgrupp. Som medlem i gruppen förväntas ha ett stort intresse för genusfrågor och/eller globala solidaritetsfrågor. Under våren kommer du delta i ett utbyte med unga kvinnorättsaktivister från Kirgizistan. Tillsammans ska ni utbyta erfarenheter och metoder för hur det går att arbeta för att kvinnor och tjejers rättigheter stärks – både i Sverige och Kirgizistan. Som medlem i gruppen är du med och planerar utbytet, och hjälper till med dokumentering. Resan till Kirgizistan planeras äga rum en vecka i början av juni.

Vi förväntar oss att du under våren deltar på ett möte i månaden på Centralasiengruppernas kontor i Malmö och utöver det lägger minst fem timmar/månaden på olika uppgifter kopplade till genusgruppen.

 

Är du intresserad?
Skriv ett A4 och berätta om dig själv, varför du är intresserad av gruppen och hur du ser att du kan bidra. Skicka det till [email protected] senast 30 januari, 2017.

Har du frågor? Kontakta Annika Skogar, internationell samordnare för genus/kvinnors rättigheter: [email protected]