Centralasiengrupperna söker Projektansvarig

Centralasiengrupperna (CAG) är en ideell organisation som är baserad i Malmö. Vi verkar huvudsakligen i postsovjetiska Centralasien inom tematiska områden som mänskliga rättigheter, ungdomsfrågor, genus/HBTQ, och miljö och klimat, i nära samarbete med centralasiatiska gräsrötter och aktivister. Vi har också vissa projekt och satsningar i Sverige. Nu söker vi en Projektansvarig för att skapa, utveckla, hantera, fördjupa och expandera projekt och satsningar inom de tematiska områdena som Centralasiengrupperna är verksamma inom.

Tjänsten som Projektansvarig är en viktig position i Centralasiengrupperna eftersom den länkar med andra funktioner inom- och utanför organisationen; t.ex. från verksamhetssamordnaren, till bidragsgivare och andra aktörer inom civilsamhället i Sverige och utomlands. Projektansvarig kommer att ansvara för flera pågående och parallella projekt, och vara inblandad i varje steg på vägen i projektcykeln; från projektdesign och ansökningar, implementering, uppföljning, utvärdering och rapportering av resultat. Projektansvarig kommer att jobba i nära samarbete med resten av kontoret och organisationen för att försäkra att projektaktiviteter och resultat levereras i tid och i linje med budgetar; att utveckla nya ideer och projekt, samt att skapa nya samarbeten med relevanta aktörer i Sverige och utomlands. Projektansvarig kommer att rapportera direkt till verksamhetssamordnaren; och ha visst ansvar volontärer och praktikanter. 

Huvudsakliga ansvarsområden
-Försäkra att projektresultat fullföljs och levereras inom givna tidsramar och budget
-Kommunikation och nätverka med nuvarande och potentiella projektpartners, samt andra intressenter
-Vara delaktig i och ansvara för projektplanering, design och utveckling, samt att vara inblandad i ansökningsprocesser; delaktig och ansvara för uppföljning och utvärdering; och rapportering i samarbete med relevanta aktörer inom och utanför organisationen
-Andra uppgifter relevanta för tjänsten.

Kvalifikationer
-Erfarenhet av engagemang inom civilsamhället
-Tidigare kunskaper och erfarenheter av att jobba med ett eller flera av Centralasiengruppernas tematiska områden: ungas demokratiska organisering; genus och kvinnors/ tjejers rättigheter; konflikthantering; och/eller miljö och klimat
-Erfarenhet av att jobba med projektutveckling, planering och/eller projektansökningar; uppföljning och utvärdering; och projektrapportering till bidragsgivare
-Behärskar svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.

Meriterande
-Kunskaper om regionen Centralasien
-Språkfärdigheter i ryska och/ eller centralasiatiska språk.

Arbetsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % (heltid motsvarar 35 h arbetsvecka), och kommer tillsättas så snart som möjligt – med flexibilitet för uppsägningstid och andra åtaganden.
Tjänsten innebär målstyrd arbetstid, med 30 semesterdagar per år.
Tjänstens är placerad på Centralasiengruppernas kontor i Malmö, och kan även komma att innefatta resor till Centralasien.
Centralasiengrupperna har kollektivavtal med Akademikerförbundet SSR. 

Ansökningsprocessen
Vi tillämpar en icke-diskriminerande kompetensbaserad rekryteringsmetod, vilket innebär att vi – istället för CV och personligt brev – ber samtliga sökande svara anonymt på ett frågeformulär. Du hittar frågeformuläret här (öppnas i ny flik).

Sista ansökningsdag är Söndagen den 5:e April 2020 kl. 23.59. Därefter väljer vi ut de mest relevanta ansökningarna och kallar sökande till en strukturerad intervju.