Stöd oss

Bli medlem!

Centralasiengrupperna är en liten organisation vars kärnverksamheter till stor del finansieras via projektmedel från olika givare i Sverige och Europa. Vi är alltså sårbara inför nedskärningar, förändrade biståndsprioriteringar och uteblivna projektstöd. Därför betyder olika former av "obundet" ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag mycket för att vi ska kunna verka långsiktigt i regionen med våra hjärtefrågor.

Insamlade medel i Centralasiengrupperna används alltid för att täcka direkta kostnader inom våra projekt och samarbeten i Centralasien (inte administration, löner och dylikt). Centralasiengrupperna jobbar proaktivt med kostnadseffektivitet och finansiell transparens, och kräver anti-korruptionspolicies hos våra lokala partners.

Du kan göra följande för att stötta oss ekonomiskt:

Bli medlem
Centralasiengrupperna är en medlemsbaserad organisation som strävar efter att växa som rörelse och inkludera fler aktiva medlemmar. Genom att bli medlem i CAG gör du det möjligt för oss att stödja människors och civilsamhällets kamp för demokrati och rättigheter i postsovjetiska Centralasien. Som medlem får du utöver rösträtt på årsmötet, en fysisk kopia av verksamhetsberättelsen, löpande uppdateringar från vår verksamhet i regionen, möjlighet att låna litteratur ur vårt bibliotek, inbjudningar till diverse evenemang och annat spännande! 🙂

Medlemsavgiften betalas via autogiro på månadsbasis, vilket både är smidigt för dig och en bra lösning för oss då du bidrar till verksamheten på ett långsiktigt sätt. Inom CAG används alltid obundna intäkter som medlemsavgifter för direkta kostnader i våra projekt och samarbeten i Centralasien, inte administration i Sverige. Medlemsavgiften ligger på minimum 25 kr i månaden.

Bli medlem!

Skänk en gåva
Du kan också stödja oss genom att skänka en gåva. Ingen gåva är för liten eller för stor! Nedan är våra uppgifter:

  • Swish: 1233698479
  • Bankgiro: 316-1338
  • Bankkonto (JAK Medlemsbank): 9549 (clearing), 1040416032 (kontonummer)

Donera prylar
Våra vänorganisationer i Centralasien har stort behov av prylar som t.ex. bärbara datorer, kontorsutrustning och workshopmaterial. Vi är även intresserad av att ta emot litteratur på engelska och ryska inom våra tematiska fokusområden. Dessa böcker skickar vi till en vänorganisation i Bishkek som bygger upp ett unikt aktivistbibliotek.

Bli sponsor
Företräder du ett företag som vill stödja Centralasiengrupperna ekonomiskt? Kontakta oss i sådana fall på [email protected] - så berättar vi mer vad du kan göra!