Vårt arbete

Centralasiengruppernas övergripande ändamål är att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras och att social rättvisa uppnås.

Vi arbetar gentemot detta målet genom:

1. Långvarigt utvecklingssamarbete.

Vårt tillvägagångssätt går via att etablera långsiktiga partnerskap med aktörer inom civilsamhället i Centralasien. Genom att arbeta med rättighetsbaserade strategier, så säkerställer vi att våra initiativ är anpassade till de målsättningar som våra partnerorganisationer arbetar med. Centralasiengruppernas mål är att erbjuda varaktigt stöd till partners medan de bygger sina kapaciteter som krävs för långvarig hållbarhet. När vi jobbar med lokala partners skräddarsyr vi vårt tillvägagångssätt beroende på behov och strävar efter att uppnå en balans mellan institutionellt stöd och specifika insatser. Klicka på den här länken för att veta mer om vårt utvecklingsarbete. 

2. Kapacitetsbyggande och organisationsutveckling.

Sedan etableringen av Centralasiengrupperna har gräsrotsaktivister och individer som saknat erfarenhet inom projektdesign, utvärdering eller att säkra finansieringen prioriterats. Genom att ta reda på behov av specifika tekniker och kunskaper har vi närgående samarbete med lokala civilsamhällen. Detta bygger nödvändiga kompetenser inom organisatorisk ledning, tematiska, metodiska, finansiella och säkerhetsrelaterade kapaciteter. Vårt mål är att stötta det lokala civilsamhället så att det blir mer hållbart och tåligt.

3. Information och påverkansarbete.

Centralasiengrupperna är engagerade i att hantera den bristande medvetenheten om Centralasien i Sverige och på internationell nivå. Vi försöker påverka uppfattningen och berättelserna om regionen och med information och påverkansarbete skapa en positiv förändring i attityder och beteende gentemot Centralasien. Detta sker genom föreläsningar, turnerande utställningar, produktion av media material, och att rikta oss till olika intressenter, såsom allmänheten, akademiker, gräsrotsrörelser och beslutsfattare. Genom att sammanföra representanter från Sverige och Centralasien är våra mål att påverka beslutsfattande och att främja ett större engagemang mellan det svenska och centralasiatiska civilsamhället samt aktivister.

4. Utbytesprogram, residens, praktik och volontärtjänst.

Sedan starten har Centralasiengrupperna skapat möjligheter för unga människor, aktivister och unga ledare från Sverige, Centralasien och Ryssland att delta i långvariga aktiviteter, boenden, engagemang och praktik. Aktiviteterna har inte bara erbjudit inlärningar. De har också inneburit stärkta partnerskap eftersom närvaro, boende och praktik alltid har tagit plats i nära samarbete med partnerorganisationer.

Just nu arbetar vi med de följande tematiska områdena:

  1. Demokratisk ungdomsorganisation
  2. Jämställdhet och kvinnors rättigheter
  3. Säkerhet och resiliens
  4. Miljö och klimat