Vårt övergripande syfte är att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås.

Vi arrangerar kostnadsfria föreläsningar inom våra tematiska områden som också återfinns inom de globala målen 5, 13, 15 och 16 i Agenda 2030:

  • Ungas demokratiska organisering,
  • Genus och kvinnors/tjejers rättigheter,
  • Konflikthantering,
  • Miljö och Klimat.

En föreläsning är tänkt som ett komplement för studenter som läser kurser i utvecklingsstudier, freds- och konfliktstudier, genus eller miljö och ge dem tillgång till en ny spännande fallstudie som kan hjälpa till att ytterligare kontextualisera kursmaterial, men vänder sig även till den intresserade allmänheten eller föreningar som arbetar med frågor kopplade till våra tematiska områden och Agenda 2030.

  • Föreläsarna är baserade i Centralasien och arbetar på en av våra partnerorganisationer eller lokala universitet i regionen.
  • Vi arrangerar föreläsare och bestämmer datum tillsammans med er, utan kostnad, som en del av vårt Informationsprojekt i Sverige.
  • Föreläsningen kan äga rum via t.ex Zoom eller Teams, ges på engelska och det finns gott om möjligheter att diskutera ämnen som tas upp.

För att arrangera en föreläsning eller för mer information, kontakta [email protected]

I vår resursbas hittar du som lärare, student eller allmänt nyfiken flera föreläsningar från vårt nätverk av kunniga akademiker från Centralasien. Föreläsningarna är inspelade i samarbete med Centralasiengrupperna

Dr Zhanibek Arynov lecture on EU-Central Asia relations

American University of Central Asia Associate Professor and PhD Elena Kim on Gender in Central Asia

Bli medlem

Du kan stödja Centralasiengrupperna genom att bli medlem!

Fill in this form.