Vardagens civilkurage

Vardagens civilkurage är ett projekt som Centralasiengrupperna startade 2015. Projektet får stöd av Allmänna arvsfonden och är riktat mot ungdomar och unga vuxna i Sverige mellan 15-25 år. Projektet har utvecklats till en ungdomsorganisation som startades i november 2015 i Malmö. Idag finns lokalföreningar i Malmö, Göteborg, Uppsala och Växjö.

Vardagens civilkurage håller praktisk träning i civilkurage. Träningsytan kallas för en dojo -hämtat från japanskan- som betyder “en plats där vägen utövas”. Traditionellt sett brukar det vanligtvis tränas kampsport eller meditation i en dojo. Vi tränar civilkurage!

Vår metod är hämtad från ickevåldsrörelsen och olika teatergrupper. Genom rollspel utforskar vi konfliktingripanden genom att testa olika ingripande-tekniker. Vi tränar alltid på tredjepartingripanden eftersom vi vill ha en värld där passiva åskådare blir aktiva ingripare. Civilkurageträningarna brukar vara 1-2 timmar långa och byggas upp kring olika teman som rasism, homofobi, sexism, orättvisa lärare, humor som maktmedel, etc.

På varje ort har vi civilkurageträningar på olika teman som är öppna för allmänheten att delta i. Vi har också träningar med andra organisationer, fritidsgårdar och ungdomsgrupper. Då brukar vi ta oss till annan ort. Projektet håller också på att ta fram ett metodmaterial som ska spridas i civilsamhället och möjliggöra att flera grupper kan skapas och träna civilkurage tillsammans.

Uppnådda resultat så här långt

Under 2015 deltog 289 personer ur målgruppen på någon av våra aktiviteter. Under 2016 deltog 330 personer mellan 15-25 år i våra aktiviteter, och lika många därtill som var över 26 år. Under 2017 har, fram tills juli månad, 612 personer deltagit i våra aktiviteter runt om i landet, varav 414 i målgruppen 15-25 år och 69 varit personer som nyligen kommit till Sverige. Centralasiengruppernas samarbetsorganisation, Novi Ritm, har under sina besök i Sverige också deltagit i träningar.

Utöver civilkurageträningarna har Vardagens civilkurage arrangerat panelsamtal och föreläsningar på teman som ickevåld, nedrustning, metoder för aktivism och organisering där vi bl. a. samarbetat med Plowshares Transform Now, Per Herngren, Stellan Vinthagen, Kontrapunkt, Skåne Pig Save, Besök en Bank, Jämställdhetsbyrån i Malmö, Bishkek Feminist Initiatives och andra samarbetspartners till Centralasiengrupperna. Vi arrangerar också utbildning och vidareutbildning för civilkuragetränare.

Vi har också deltagit på Almedalen 2016, Mänskliga rättighetsdagarna 2016 och arrangerat caféträffar där vi har bredare diskussioner om civilkurage.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Vi finns på Vardagenscivilkurage.se, och du kan mejla oss på [email protected]

Lägg gärna till oss på Facebook och Instagram samt lyssna på civilkuragepodden!