Kirgizistan

Area: 191,300 sq km
Population: 6,000,123
Date of independence: August 31, 1991
Capital: Bishkek
Large ethnic minorities: Uzbek and Russian
Religion: Islam (64% of population)

Kirgizistan är en av fem centralasiatiska republiker som blev självständiga när Sovjetunionen upplöstes 1991. Med sina drygt 6 miljoner invånare är Kirgizistans befolkning ungefär lika stor som Danmarks. Landet är mångkulturellt: tre fjärdedelar av befolkningen är etniska kirgizer, dessutom finns det stora uzbekiska och ryska minoriteter samt dussintals mindre stora etniska grupper, som tatarer, dunganer, koreaner, och tyskar. Medan majoriteten av befolkningen är muslimer, och ett mindre antal orthodoxa kristna, så har religion för de flesta i landet en kulturell, snarare än en politisk betydelse. Även äldre schamanistiska och animistiska traditioner prakticeras fortfarande. Kirgiziska är det mest använda språket i landet; i huvudstaden Bishkek och i officiella sammanhang används dock vanligtvis ryska.

Jämfört med de andra centralasiatiska republikerna - Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan och Kazakstan - som styrs mer eller mindre auktoritärt, har Kirgizistan ofta beskrivits som en öppen, demokratisk oas. Landet har ett aktivt civilsamhälle, med enstaka oberoende fackföreningar, flera konkurrerande politiska partier och otaliga politiskt obundna föreningar.

Samtidigt finns det stora demokratiska brister, och i många avseeneden har situationen försämrats sedan 90-talet. Trots att kvinnor och män formellt sett är lika inför lagen är kvinnoförtryck i form av diskriminering inom utbildning och arbetsmarknaden eller patriarkala traditioner som bortföring av kvinnor för att tvinga in dem i äktenskap fortfarande utbredda.

Homosexualitet är inte straffbart, men HBTQ-personer utsätts för diskriminering i offentliga såval som familära sammanhang, samt upplever hot och våld från reaktionära grupper och ibland även polisen. Sedan länge diskuteras det ett lagförslag som - likt sin ryska föregångare - skulle göra det straffbart att offentligt “propagera för icke-traditionella sexuella livsstil".

Det har också funnits försök att importera den kontroversiella ryska lagen som demoniserar inhemska organisationer med stöd från internationella givare som “agenter”. Även om lagförslaget inte gått igenom är det allt vanligare att människorättsaktivister smutskastas offentligt som opatriotiska.

Det finns även stora problem med socialt utanförskap orsakad av gamla så väl som nya maktstrukturer. Å ena sidan drabbas exempelvis interna migranter fortfarande av det diskriminerande folkbokföringssystemet som landet ärvde från Sovjet; å andra sidan har stora delar av den fattiga landsbygdsbefolkningen blivit fångna i skulder till mikrokreditinstitutioner som etablerats sedan landet blev självständigt.