Centralasiengrupperna’s aim is to promote a democratic Central Asia with a strong, active, competent and inclusive civil society that contributes to human rights being respected, marginalization removed and social justice achieved.

Långsiktigt solidaritetsarbete - vi samarbetar med olika organisationer och aktivistnätverk i Centralasien som verkar inom våra tematiska områden. Samarbeten kan ta sig uttryck i bl.a.erfarenhetsutbyten, omfattande utbildningssatsningar, kapacitetsutveckling och ekonomiskt stöd. Utbildningar - vi håller utbildningar och workshops inom flera av våra tematiska fokusområden, både i Centralasien och i Sverige. Exempel på ämnen: mänskliga rättigheter; icke-diskriminering; 
normkritik; demokratiska mötestekniker och organiseringsformer; träning i ickevåld, konfliktingripande och civilkurage, samt mer institutionella kompetenser som utvärderingsmetoder och projektdesign. Utbyten - vi ser behovet av utökade kontaktytor mellan civilsamhälle i de två regionerna och arrangerar därför aktivistutbyten, volontärtjänstgöring, nätverksforum och residenset på regelbunden basis. Påverkans- och informationsarbete – vi jobbar med att synliggöra aktuella. More 
КЫРГЫЗСТАН КАЗАХСТАН УЗБЕКИСТАН ТАДЖИКИСТАН КИТАЙ МОНГОЛИЯ РОССИЯ РОССИЯ УКРАИНА ЧЕРНОЕ МОРЕ ГРУЗИЯ АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН АФГАНИСТАН ИРАН СИРИЯ ИРАК ТУРЦИЯ КАСПИЙСКОЕ МОРЕ ТУРКМЕНИСТАН

Become a Member

You can support the work of Centralasiengrupperna by becoming a member. 

Fill in this form.

Latest Posts