Kultur

cag_web_icons_01-02

Bristen på kulturellt utbyte mellan post-sovjetiska Centralasien och Sverige/Europa är ett dystert faktum som vi länge velat arbeta med. Förra året skapade vi embryot till en centralasiatisk kulturplattform genom utökat nätverkande bland kulturaktörer i regionerna och även vissa pilotsatsningar. Vår målsättning är att arbeta aktivt och brett med detta tema framöver, baserat på samarbeten med alltifrån skådespelare, musiker och filmskapare till serietecknare och möbelsnickare. Vi är särskilt intresserade av kulturprojekt och konstnärliga samarbeten som knyter an till våra andra tematiska fokusområden och där kulturen kan användas som ett verktyg för att främja kampen för demokratiska fri- och rättigheter. Centralasien är också en region där många traditionella kulturformer och uttryck håller på att försvinna eller glömmas bort, vilket vi vill vara med och motverka.

Några av CAGs insatser

  • Konstnärlig residens för serietecknarkollektivet Dotterbolaget i Kirgizistan
  • Grasroots comics
  • Organiserat Centralasien-turné och musikutbyte för bandet Ved
  • Medlemsresor med diverse svenska konstnärer (filmare, kulturarbetare, musiker)
  • Driver det lokala projektet “Forma” i Skåne relaterat till hantverk och design