Centralasiengrupperna’s aim is to promote a democratic Central Asia with a strong, active, competent and inclusive civil society that contributes to human rights being respected, marginalization removed and social justice achieved.

Långsiktigt solidaritetsarbete - vi samarbetar med olika organisationer och aktivistnätverk i Centralasien som verkar inom våra tematiska områden. Samarbeten kan ta sig uttryck i bl.a.erfarenhetsutbyten, omfattande utbildningssatsningar, kapacitetsutveckling och ekonomiskt stöd. Utbildningar - vi håller utbildningar och workshops inom flera av våra tematiska fokusområden, både i Centralasien och i Sverige. Exempel på ämnen: mänskliga rättigheter; icke-diskriminering; 
normkritik; demokratiska mötestekniker och organiseringsformer; träning i ickevåld, konfliktingripande och civilkurage, samt mer institutionella kompetenser som utvärderingsmetoder och projektdesign. Utbyten - vi ser behovet av utökade kontaktytor mellan civilsamhälle i de två regionerna och arrangerar därför aktivistutbyten, volontärtjänstgöring, nätverksforum och residenset på regelbunden basis. Påverkans- och informationsarbete – vi jobbar med att synliggöra aktuella. More 

Tematiska områden

КЫРГЫЗСТАН КАЗАХСТАН УЗБЕКИСТАН ТАДЖИКИСТАН КИТАЙ МОНГОЛИЯ РОССИЯ РОССИЯ УКРАИНА ЧЕРНОЕ МОРЕ ГРУЗИЯ АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН АФГАНИСТАН ИРАН СИРИЯ ИРАК ТУРЦИЯ КАСПИЙСКОЕ МОРЕ ТУРКМЕНИСТАН

Become a Member

You can support the work of Centralasiengrupperna by becoming a member. 

Fill in this form.