Bli aktiv!

Centralasiengrupperna är en ideell organisation som drivs av sina aktiva medlemmar, huvudsakligen på volontärbasis. Vill du bli aktiv inom organisationen kan du:

Bli medlem
Medlemskap är både ett sätt att stötta CAG ekonomiskt och bli mer involverad i organisationen. Genom att bli medlem i CAG gör du det möjligt för oss att stödja människors och civilsamhällets kamp för demokrati och rättigheter i postsovjetiska Centralasien. Som medlem får du utöver rösträtt på årsmötet, en fysisk kopia av verksamhetsberättelsen, löpande uppdateringar från vår verksamhet i regionen, möjlighet att låna litteratur ur vårt bibliotek, inbjudningar till diverse evenemang och annat spännande!

Medlemsavgiften betalas via autogiro på månadsbasis, vilket både är smidigt för dig och en bra lösning för oss då du bidrar till verksamheten på ett långsiktigt sätt. Inom CAG används alltid obundna intäkter som medlemsavgifter för direkta kostnader i våra projekt och samarbeten i Centralasien, inte administration i Sverige. Medlemsavgiften ligger på minimum 25 kr i månaden.

Bli medlem idag!

Bli volontär
Det krävs inga speciella kvalifikationer för att bli volontär i CAG. Tidigare erfarenhet från liknande arbete eller kopplat till Centralasien är givetvis positivt, men det viktigaste är att du har ett genuint intresse och engagemang för våra frågor och regionen! Arbetsuppgifterna är många och varierade - t.ex. research och projektdesign, organisera evenemang, översättningar och synliggöra organisationen. Hör av dig till oss om du är intresserad!

Jobba med oss
Håll utkik på bloggen där vi utannonserar avlönade tjänster och praktikplatser på löpande basis!

Ge ett ekonomiskt stöd
Läs mer under Stöd oss hur du kan bidra ekonomiskt till CAGs verksamhet.