Under Centralasiengruppernas styrelsedagar beslutade styrelsen att anta sex strategiska mål för CAGs verksamhet de närmaste fem åren, till årsmötet 2023. Målen är indelade i sex teman; organisationsstruktur, organisationskultur, partnerskap, informations- och påverkansarbete samt två mål som innebär att förtydliga våra program, tematiska områden och förändringsteori.

Målen går att läsa här: Strategic goals CAG