Centralasiengrupperna söker projekt- och partnerskapsutvecklare

Centralasiengrupperna (CAG) är en ideell organisation som är baserad i Malmö. Vi verkar huvudsakligen i postsovjetiska Centralasien inom tematiska områden som mänskliga rättigheter, ungdomsfrågor, genus/HBTQ och kultur, i nära samarbete med centralasiatiska gräsrötter och aktivister. Vi har också vissa projekt och satsningar i Sverige. Nu söker vi en projekt- och partnerskapsutvecklare för att utveckla, fördjupa och expandera våra partnerskap och satsningar inom de tematiska områdena genus och unga. Arbetsuppgifter Som projekt- och partnerskapsutvecklare kommer du att: – Utveckla och fördjupa Centralasiengruppernas partnerskap inom civilsamhället i Centralasien och Ryssland. – Ta fram nya projekt i nära samarbete med våra centralasiatiska och […]

Verksamhetsplan 2018-2019

Efter beslut på årsmötet 2018 publiceras nedan verksamhetsplanen för Centralasiengruppernas arbete under verksamhetsåret 2018-2019. Trevlig läsning! Verksamhetsplan 2018-2019 Informationsarbete Centralasiengrupperna kommer fortsätta arbete med att visa olika bilder av Centralasien som region. Detta kommer göras genom utställningen Civil Society and Rights-based work in Central Asia som under hösten 2018 återigen kommer ställas ut på ett flertal platser runt om i Sverige. Dessutom kommer en diskursanalys av hur Centralasien porträtteras i media släppas. Traditionsenligt kommer Centralasiendagarna ta stapeln under hösten och löpande föreläsningar och seminarier kommer genomföras under hela verksamhetsåret. Vi kommer även närvara på fora för allmänhet och beslutsfattare som […]