Valberedningen letar nu efter kandidater som kan sitta i Centralasiengruppernas styrelse i ett års tid. Styrelsen ser till att beslut verkställs och följer upp verksamhet mellan årsmötena. Som ledamot representerar du föreningens intressen och deltar i strategisk och operationell verksamhet. Det innebär att till exempel ha kontakt med samarbetsorganisationer, utveckla strategier och kommunicera verksamheten utåt. Centralasiengrupperna har styrelsemöten ca en gång i månaden. De flesta via videolänk men även fysiska möten förekommer. Som styrelseledamot förväntas du kunna lägga ca 2 timmar i veckan på olika uppgifter mellan styrelsemötena.

Vi söker personer som är speciellt intresserade av att arbeta med, eller har erfarenhet av att arbeta med information- och påverkansarbete, insamling/fundraising, kommunikation och arbetsgivaransvar. Det går också bra att nominera någon som en tror hade passat även fast den inte passar en specifik profil ovan.

Känner du någon som du tror hade tyckt det vore roligt att vara med och jobba för att stärka civilsamhället i Centralasien?

Skicka din nominering till Sanna Kyllsen sannakyllsen@gmail.com och Frida Ekerlund frida.ekerlund@gmail.com. Eller är det kanske du? Fyll i detta formulär innan måndag den 13 mars!