Centralasiengrupperna (CAG) är en ideell, volontärdriven organisation som är baserad i Malmö. Vi verkar huvudsakligen i postsovjetiska Centralasien inom tematiska områden som mänskliga rättigheter, konflikthantering, ungdomsfrågor, genus/HBTQ och kultur, men har också flera projekt i Sverige.

Vi söker nu en praktikant som vill arbeta med utbildningsinsatser, kapacitetsbyggande och metodutveckling kopplat till genus och kvinnors rättigheter hos en lokal partnerorganisation i södra Kirgizistan. Praktikplatsen är ca 5 månader lång med åtminstone 4 månaders placering i Osj i södra Kirgizistan. Där kommer du arbeta på vår partners kontor tillsammans med lokalanställd personal och volontärer. Ditt uppdrag är knutet till ett av Centralasiengruppernas projekt i regionen som fokuserar på FN:s resolution 1325. Du kommer ha en nyckelroll i genomförande och utvärdering av detta projekt, och fungera som ett stöd för vår lokala partner i projektets implementering.

Praktiken genomförs med stöd från Sida och är en del av det nationella arbetet för att säkerställa kompetens inom utvecklingsarbete på lång sikt.

Arbetsuppgifter
Som praktikant kommer du att:
– Vara en resurs inom vår partners ordinarie verksamhet: metod- och organisationsutveckling samt implementering av 1325-projektet.
– Ansvara för löpande utbildningsinsatser för unga personer kring kontextuellt relevanta sakfrågor kopplat till genus i södra Kirgizistan.
– Vara en kunskapsresurs när det kommer till genusanalys och FN:s agenda om “Kvinnor, fred och säkerhet”.

Arbetsuppgifterna kan i mindre utsträckning ändras efter de behov som uppstår under praktikens gång.

Vem söker vi?
Vi söker dig som är självständig, uppskattar utmaningar och som gärna har tidigare erfarenhet av att arbeta i gräsrotsorganisationer i länder i globala Syd. Du har mycket god kommunikationsförmåga, goda organisatoriska egenskaper och gillar att väcka nyfikenhet och engagemang genom pedagogiskt och interaktivt kunskapsbyggande, i samband med t.ex. föredrag och workshops.

Du kommer i stor utsträckning att arbeta självständigt på flexibla arbetstider med flera olika saker samtidigt, vilket fordrar att du själv har förmåga att strukturera upp din dag och ta stort eget ansvar. Du kommer ha handledare både i Kirgizistan och Sverige, samt en medpraktikant; likväl förväntas ett omfattande mått av initiativkraft inom detta uppdrag. Vi vill självklart att du delar Centralasiengruppernas värdegrund och trivs bra i prestigelösa arbetssammanhang.

Kvalifikationer
Det är ett krav att du…

  • har tidigare erfarenhet av arbete och/eller engagemang inom civilsamhälle, särskilt i sammanhang som riktar sig till unga personer och med genusfrågor.
  • har tidigare erfarenhet av att bo, resa, studera eller arbeta i ett land i globala Syd.
  • är bra på att kommunicera med andra och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Sida ställer även kraven att du:

  • är mellan 20 och 30 år vid ansökningstillfället.
  • inte tidigare har deltagit i Praktikantprogrammet eller varit anställd på Centralasiengrupperna.
  • har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Det är också meriterande om du…

  • talar ryska, kirgiziska och/eller uzbekiska.
  • har någon form av erfarenhet eller kompetens kopplat till Centralasien.

Arbetsvillkor
Praktikantperioden pågår från 2017-01-16 till 2017-06-30. Innan avresa till Kirgizistan kommer du vara baserad i Sverige under två veckor för förberedelser, planering och internutbildning.En förberedelsekurse på Sidas kursgård i Härnösand sker även innan avresa. Efter hemkomst i början av juni kommer du vara på Centralasiengruppernas kontor i Malmö för efterarbete innan praktiken formellt avslutas.

Centralasiengrupperna täcker flygresa och försäkringar i samband med utlandsvistelsen.

Ansökningsprocessen
Vi tillämpar en ickediskriminerande kompetensbaserad rekryteringsmetod, vilket innebär att vi istället för CV och personligt brev ber samtliga sökande svara anonymt på samma frågeformulär. För att ansöka om tjänsten, fyll i: https://sv.surveymonkey.com/r/T7K3SXQ
Sista ansökningsdag är 13 november 2016 kl 23.59. Därefter väljer vi ut de mest relevanta ansökningarna och kallar sökande till en strukturerad intervju under veckan därpå.

Övrigt
Har du frågor kontakta verksamhetssamordnare Gustaf Sörnmo på gustaf@centralasien.org