Centralasiengrupperna har ställt sig bakom kampanjen Asylrätt 2014 som kräver att:

– Sverige ska vara bundet att följa FN:s riktlinjer och aldrig mer utvisa någon till tortyr och förföljelse!
– Synnerligen ömmande omständigheter ersätts med särskilt ömmande omständigheter!
– Överföringar enligt Dublinförordningen stoppas samt att regeringen verkar för dess avskaffande!
– Bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket!

Läs mer om kampanjen på www.asylratt2014.se. Som privatperson kan du även underteckna initiativet här.